• <span style=color:rgb(255, 180, 0);>WELKE OPLOSSING</span><br />VOOR OEKRAÏNE?
  Oorlog of vrede?

  WELKE OPLOSSING
  VOOR OEKRAÏNE?

  In deze periode van buitensporige financiële hulp aan Oekraïne, van toenemende geopolitieke spanningen en van een steeds dreigendere kans op oorlog, wil PARTICIPATIEVE DEMOCRATIE de standpunten van burgers over Oekraïne kennen.

 • <span style=color:rgb(255, 180, 0);>Uw stem telt, </span>beantwoord onze vragen a.u.b.
  Voor een levende en verantwoorde democratie

  Uw stem telt, beantwoord onze vragen a.u.b.

  Onze overheden hebben steeds vaker de neiging om beslissingen te nemen zonder de burgers te raadplegen. Ze zijn gebaseerd op obscure cijfers en de meningen van experten, al te vaak gekoppeld aan ideologieën of financiële belangen. We willen nagaan of de genomen besluiten in overeenstemming zijn met de wil van de meerderheid van de burgers.
 • <span style=color:rgb(255, 180, 0);>Het is aan ons om te zorgen voor een levende democratie. </span> <br />Laat je stem horen !
  Een gezond land met een levende democratie

  Het is aan ons om te zorgen voor een levende democratie.
  Laat je stem horen !

  Deelnemende actieve democratie is een groep van burgers die zich inzetten voor de uitoefening van de grondrechten en de bescherming van ons democratisch systeem. We zijn apolitiek en onafhankelijk, zonder banden met bedrijven, gesponsorde ngo's of de staat.
Over ons

Participatieve democratie is een burgerinitiatief om onze leiders ter verantwoording te roepen

De resultaten van onze tests zullen worden gepubliceerd in becommentarieerde rapporten die naar de deelnemers en de verschillende betrokken actoren worden gestuurd. Ze zullen worden gebruikt om informatiebronnen en meningen te vergelijken, en om die voor te leggen aan politici. Zo kunnen ze de wensen van de bevolking niet negeren.

Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, "volk" en κρατειν/kratein, "heersen", dus letterlijk "volksheerschappij") is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Men onderscheidt directe democratie, waarin burgers persoonlijk stemmen over wetten, besluiten en benoemingen, en indirecte, waarin het volk zich laat vertegenwoordigen door een gekozen orgaan, zoals een raad of parlement.

Image by Freepik

Te vaak worden belangrijke beslissingen genomen ten nadele van de bevolking. Het doel van onze vragenlijsten is om een duidelijk beeld te krijgen van de opinie van de burgers en om onze verkozenen te confronteren met deze resultaten. Doe met ons mee ! De Staat zijn wij!

De enquêtes die worden gebruikt om politieke beslissingen te rechtvaardigen, zijn te vaak vaag of bevooroordeeld. We vinden het belangrijk om een onafhankelijke bron van informatie aan te bieden, om zo de debatten te voeden.

Het collectief is onpartijdig, staat open voor iedereen en wordt door haar leden zelf gefinancierd.

Abonneer u op nieuwsbrieven