4943 antwoorden

SENSOA EN HUN ‘ALLESOMVATTENDE’ ‘PRAKTIJKGERICHTE’ SEKSUELE OPVOEDING

De SENSOA-website heeft leerplannen en didactisch materiaal die worden aangeboden ter ondersteuning van de leerkrachten van het Vlaams Onderwijs.

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum seksuele gezondheid
Sensoa presenteert zich als het Vlaams expertisecentrum seksuele gezondheid dat jongeren begeleidt bij het gebruik van voorbehoedsmiddelen, zodat seksueel overdraagbare ziekten (SOA’s)  en ongewenste zwangerschappen zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat is de buitenkant van de façade. SENSOA doet echter veel meer.

SENSOA werkt samen met het WHO en andere VN-organisaties
UNESCO stelt een standaardprogramma op voor jongeren, namelijk  ‘comprehensive sexuality education’ (CSE) (allesomvattende  seksuele opvoeding) met als doel enkele van de  wereldwijde ‘Sustainable Development Goals ‘ (Duurzame Ontwikkelingsdoelen Agenda 2030) van de Verenigde Naties  te bereiken. Sensoa neemt deze speerpunten over in haar leerplannen en didactisch materiaal en beveelt die aan binnen het Vlaams onderwijs. De eindtermen die de Vlaamse Overheid oplegt zijn minimaal. Sensoa doet dan voorstellen om die eindtermen in te vullen met  de speerpunten van de  ‘allesomvattende seksuele opvoeding’ van UNESCO. SENSOA is als het ware een tussenschakel tussen de overheid en UNESCO.

Het raadplegen van deskundigen.
SENSOA maakt lespakketten voor de leerkrachten en doet beroep op haar eigen deskundigen in de psychologische ontwikkeling van kinderen.  Zij raadplegen geen experten die het niet eens zijn met hun visie. Net zoals het internationale programma CSE op veel weerstand stuit omdat er een duidelijke vrijzinnige ideologie achter schuilt, zo ook krijgt de nationale invulling veel weerstand. Het aanbod wordt niet door de brede bevolking gedragen, maar door een kleine groep progressieven. SENSOA samen met verschillende lobbygroepen drukken deze agenda door binnen het onderwijs en de politiek. Dat seks vanaf 14 jaar bij uitzondering is goedgekeurd, is mede door het lobbyen van SENSOA bij de politiek.

Seksualiteit binnen een duurzame relatie?
Opvallend is dat volgens de leerplannen van SENSOA seksualiteit niet per se binnen een duurzame relatie moet plaatsvinden. Ze leren jongeren  over verschillende intieme relaties: een losse relatie, een vaste relatie, een open relatie, een huwelijk.

Genderideologie of genderverwarring?
Het introduceren van de genderideologie, reeds vanaf jonge leeftijd, brengt de normale identiteitsontwikkeling in gevaar. Kinderen worden in verwarring gebracht over hun eigen identiteit.

Ouders willen hun kinderen beschermen.
Veel ouders zijn geschokt over de invoering van deze expliciete vroegseksualisering, doorweven met een libertijnse ideologie. Ouders willen hun kinderen beschermen voor de risico’s van ‘praktijkgerichte seksuele voorlichting’ die jongeren reeds op jonge leeftijd de volgende thema’s aanreikt :masturbatie, porno kijken, sexting, experimenteren met seks. Dit SENSOA-programma zorgt ervoor dat de gedachten van onze kinderen vroegtijdig bezoedeld worden met  verkeerde seksuele voorstellingen die bovendien het vormen van stabiele relaties in gevaar kunnen brengen. 

De rechten van de ouders?
Ouders zien 'seksuele voorlichting' als het bijbrengen van vruchtbaarheidsbewustzijn en (zelf)respect aan de jongeren, zodat ze begrijpen wat in hun lichaam omgaat en wat de bedoeling is van seksualiteit binnen een duurzame relatie.
Ouders worden vaak niet ingelicht wanneer lessen seksuele opvoeding gegeven worden en wat de inhoud van de lessen is. Zo worden de ouders buitenspel gezet en worden ze in hun  opvoedingsvrijheid beknot.

Op de SENSOA-site staat onder ‘de nadelen van communicatie met ouders’: ‘Ouders zullen klagen, maar we kunnen niets veranderen want het staat in het curriculum/leerplan’ (Bron>>). Het is wel zo dat de leerplannen van SENSOA verder gaan dan de eindtermen van de overheid (Bron>>).

SENSOA - alles over seks

Informatie over seksualiteitsbeleving, lichaam, soa’s en hiv, anticonceptie, relaties, gender, ...


L'éducation sexuelle selon l'OMS: danger.
M. BERGER - De gevaren van seksuele voorlichting voor kinderen en adolescenten in Frankrijk
Family Watch International Presentert: De oorlog tegen kinderen

Site web van het comité "Bezorgde Ouders"
Ouders en grootouders met verschillende levensovertuigingen gaan niet akkoord met de vrijzinnige  ideologie achter de expliciete vroeg-seksualisering. Wij hekelen de risico’s van ‘belevingsgerichte seksuele voorlichting’, die gebaseerd is op zogenaamde ‘wetenschappelijke’ teksten van het WEF, Unesco, de VN, International Planned Parenthood Federation (IPPF), Sensoa, WATWAT en Pimento.
Fonds des Nations Unies pour la population
Principes directeurs internationaux sur l’éducation à la sexualité
Une approche factuelle
Nombre de pages: 138
Date de publication: 10 jan 2018
Auteur: UNFPA
Éditeur: UNESCO, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UN Women and WHO
WHO Regional Office for Europe and BZgA
Standards for Sexuality Education in Europe
A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists